Personakt Antavla

Linnart Larsson

Smed vid Åryds bruk. Blev ca 52 år.

Far:Vallonen Laurent Godet

Född:omkring 1640
Död:före 1693 [1]Dödsnotis har ej påträffats. Döboken börjar 1693.

Barn med Maria (- <1693)

Barn:
Lars Linnartsson (1671? - 1729)
Annika Linnartsdotter
Lucia Linnartsdotter (- 1737)
Johan Linnartsson
Anders Linnartsson

Noteringar

Ägare och nyckelpersoner under 1600-talet

~1644 – 1667

major Nils Rosenquist († 1667).
Deltog i trettioåriga krigets sista tre veckor, samt i Karl X Gustafs fälttäg i Polen, och Dan-mark, där han utnämndes till major. Ärvde under 1630-talet Åryd, samt en mängd Krono-bergska gods av sin far, Nils Jonsson Rosenquist. Bosatte sig i samhället i slutet av 1650-talet, sedan han blivit ensam ägare till bruket. Grundade Åryds järnbruk ca 1644 tillsammans med

Arnold de Rees (1612 - 1668)
Född i Haarlem, Holland. Arbetade bl.a. vid Torne stånghammare i Västra Torsås och på Hu-seby bruk, innan han kom till Åryd. Har på senare tid kommit att kallas "Smålands Louis de Geer". Fick ekonomiskt stöd av en annan holländare, Wilhelm Muilman (d.ä.). de Rees läm-nade Åryd 1658 och flyttade till Karlshamn.

~1672 – 1683

Isak Bengtsson, Sven Joensson (även känd som Sven Kolare), Sven Månsson och Peder Bengtsson. Ett konsortium som arrenderade bruket och gården av Nils Rosenquists sterbhusdelägare (sterbhus = dödsbo), genom Rosenquists änkefru Maria Oxe († 1685).

1683 – 1690

Trued Kristersson
Förenades med Isak Bengtsson och Sven Joensson, när dessa förnyade sitt arrendekontrakt 1683. I kontraktet stod bl.a. att de tre skulle uppföra en ny masugn i den gamlas ställe. De gjorde dock ett så dåligt arbete att den nya masugnen "av mycket regn föll ned", och för detta krävdes de på 100 dalers skadestånd av sterbhusdelägarna.

Johan Wijkman

Efterträdde de tre ovan nämnda som arrendator, men bara för halva järnbruket. Han var också lanträntmästare i Växjö. Vem som arrenderade den andra hälften av bruket är inte känt.

1690 – 1713

ryttmästare Axel Rosenquist (1655 - 1713)
Son till Nils Rosenquist. Ägare till bruket efter sin mor, Maria Oxe. Studerade i Uppsala redan vid 12 års ålder, blev därefter löjtnant och sedan ryttmästare i Smålands kavalleri. Gifte sig 1696 med Katarina Gyllenanckar, och bodde inte i Åryd utan i Gyllenanckars godskomplex i Åby.

Jöns Månsson, Sune Andersson och Gertrud Joensson
Arrenderade hela bruket 1690. Gertrud Joensson var änka efter Sven Joensson.

kapten Johan Rosenquist († 1711) Delägare tillsammans med sin yngre bror, Axel Rosenquist. Hade, likt sin bror och far, ett militäriskt förflutet och var kapten.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1640? Födelse omkring 1640
<1693 Död före 1693 [1]

Källor

[1]Källa saknas
Åryd, Hemmesjö (G)