Personakt

Nils Andersson Boije af Gennäs

Fältöverste. Blev ca 85 år.

Född:omkring 1490
Död:1575

Äktenskap med Brita Kristersdotter Horn

Vigsel:1538

Barn:
Göran Boije af Gennäs (- 1617)

Noteringar

År 1530 erhöll Boije konung Gustafs bref att vara fogde i Raseborgs län och utnämndes två år därefter till stathållare i Finland. Han användes sedan af samme konung i flera administrativa värf. Vid Erik XIV:s kröning var Boije bland dem, som dubbades till riddare af S:t Salvatorsorden, och kallas 1565 »konungens förtrogne man. Samma år förordnades han till fältöfverste mot danskarna i Halland.

Varberg inspärrades på alla sidor och eröfrades med storm, hvarefter han förföljde danskarna och vann ett rikt byte. Därefter skickad af konung Erik emot Bohus, med Nils Sture, Erik Stenbock och Anders Rålamb till medhjälpare, kunde han föga uträtta emot det starka fästet, hvarför konungen tog befälet från honom och öfverlämnade det åt C. de Morany.

Boije ställdes jämte de andra för rätta; men hans ålder och forna tjänster frälste honom från ett oförskyldt straff, under det konungens förbittring hufvudsakligen vände sig emot Nils Sture. 1568 förordades han till öfverstebefallningsman öfver hela Finland och utnämndes till lagman öfver södra delen af furstendömet.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1490? Födelse omkring 1490
1538 Vigsel Brita Kristersdotter Horn 1538
1575 Död 1575