Personakt Antavla

Kerstin Hemmingsdotter

Far:Hemming
Mor:Elin Svensdotter

Omnämns i dombok:1595-05-03 Rösa, Skede (F) [1]"Måns Håkanson åtte twå gårdar i Sandåkra
och hade 3 Sönner och 2 Döttrar Efter sigh.
Swen, Bÿrge, Sonne, Kÿrstin, Ingridh.

Swen Månson och Kÿrstin bekomme then mindre gården
och hade han efter sigh, Elin Hemmingz, hon hade Efter
sig 4 dötrar. 1. Sicillia Biörn Persons i Röösa. 2. Kÿr-
stin Jon Skräddares i Rösa, 3. Maritdh Per Skräddares
i Böla, och hon hafuer en dotter be:dh Kÿrstin Persdot-
ter, 4. Karin Per Suenß:s i Bÿlstorp. hon hafuer Efter
sigh Nils Suenß i Wplanda och Suen Suenss i Röösa.
Bÿrge Månson i Sandåkra, Sonne Månson och Ingrid
Månsdotter bekomme på theras deell then store gården
Suen Bÿrgeson, Östen Suenson i Sandåkra, Sonne och
Ingredh äre döde Barnlöß. Swens Bÿrges och Kÿr-
stens arfuinger, hafue Erfa Sonnes och Ingridz lösörer,
män Suen och Kÿrstins Erfuinger tale på iorden i
then store gården, Biörn Person och Jon Skräddare i Rösa
fäste Lagh sielfue 12. til näste tingh, att theras hustru-
ers föräldrar hafue aldrigh opburidt öre eller ortigh
för Jorden i för:ne Store gården. "
 

Sambo med Jon


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1595 Omnämns i dombok 1595-05-03 Rösa, Skede (F) [1]

Källor

[1]Östra häradsrätts arkiv, Domböcker vid ordinarie ting, SE/VALA/01656/A I a/1 (1594-1595), bildid: C0113010_00033