Personakt Antavla

Kerstin Björnsdotter

Far:Björn Persson
Mor:Cecilia Hemmingsdotter

Omnämns i dombok:1643-12-12 Gevelshester, Skede (F) [1]Östra härad var ett härad i Småland och Jönköpings län och var en del av smålandet Njudung. Häradet motsvarar idag en del av Vetlanda kommun och Eksjö kommun. Tingsställe var Vetlanda.

"Samma dagh Leffwererades et Ratificerat Bewijs att
her Biörn i Nåtebeck medh sin sÿster Karin Swenßdotter
hafua godwilligen Sålt en half Tredingh i Röösa gårdh som
dhe ärfft hafua för 12 Rdr och 12 Loodh Sölffwer, till Pär
Olufßon i högakull. Kierstin Biörnsdotter hafuer god-
willigen oplåtet be:te Per Olufzon en siätte deel i Rösa
för 3 St:n Koor, oxe 1 St:n och en 4 loodh skeedh, för åtlöfua
7 D:r Km:t 2 skeppor Rogh och 5 Rd:r etc. Deßa bekiänna sigh red-
ligen betalte wara, derföre Tingskötes be:te halffwe
Röösa Gårdh från dem och deras arffuingar in under Per
Olufßon i högakull, hans hustro Lucia Perßdotter
Begges deras arffwingar, till Ewärdeligh wälfången ägo.
Medh alt der till ligger och af ålder tillegat hafuer med
hus Jordh etc. oklandrat beholla, denna Gårdh ähr Lagbuden
och stånden derföre dömmes kiöpet gilt och orÿggeliget."
 

Sambo med Erik Wimundsson


Noteringar

Sven Månsson förekommer tidigast 1599 i Rösa, Skeda (F) enligt landskapshandlingarna. Hustrun Elsa Björnsdotter var död redan 1602 12/8 då Sven Månsson på sin saliga hustrus vägnar säljer en del av Stora Ödshult i Alseda. År 1605 köper Sven Månsson en gård i Snuggarp, Skirö (F) av Mattes i Snuggarp. Svens "siste hustru" var rätta bördeman till denna gård, således har Sven Månsson gift om sig. I Östra häradsrätt nämns han som underfogde åtminstone åren 1602-1605 och i Snuggarp kallas han länsman i 1623 års landskapshandlingar. Han levde ännu 1637 enligt kyrkoräkenskaperna i Skirö. Enligt uppgift från Göran Sollin hade Sven Månsson även sönerna David Svensson och Olof Svensson. Då de, eller deras ättlingar inte nämns angående arv i Rösa gård, kan man tänka sig att de är födda i Svens andra äktenskapet efter 1602, och troligen födda i Snuggarp.

Elsa Björnsdotter och systern Kerstin Björnsdotter (nämns även hon 1602 12/8 vid försäljningen av Stora Ödshult, anges då vara gift med Erik Wimundsson i Gevelhester, Skede (F) som enligt Göran Sollin var nämndeman och riksdagsman och möjligen far till korpralen Bengt Eriksson i Gevelhester som ca 1642 blev gift med adelskvinnan Sigrid Arvidsdotter Drake) var med största sannolikhet döttrar till nämndemannen Björn Persson i Rösa. Han nämns tidigast 1569 i Rösa och senast 1598 i Rösa enligt landskapshandlingarna. I den tidigaste domboken från 1594-1595 förekommer han som nämndeman.

Källa: Martin Brandt, Anbytarforum aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=3539&post=1276238#POST1276238


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1602 Systern Elsa Björnsdotter dör före 1602-08-12 Rösa, Skede (F) [2]
1643 Omnämns i dombok 1643-12-12 Gevelshester, Skede (F) [1]

Källor

[1]Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:30 (1631-1650) Bild 2640 (AID: v190307.b2640, NAD: SE/VALA/0382503)
  
[2]Martin Brandt, Anbytarforum http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=3539&post=1276238#POST1276238