Personakt

Per Andersson

Ryttare.

Bosatt:1642 Slutarp Marbogården, Kinneved (R) [1]Ryttaren Per i Marbogården
[hustru] Karin Bengtsdotter.
 
Död:1643-04 Slutarp, Kinneved (R) [2]Dödsorsak: mord.
Frökinds sommarting:1643-05-29 Leaby (R) [2]"Då kom för Räten Pär Benctson i Katejskalla och hans syster Karin Bänctzdåter och gifues klageligen tillkiänna huruledes Jonn Andersonn i Sluttarp för en Månnas tidh sidan hade ihällslaget Karijns Mann Pär Andersson i Sluttarp, så tilldragit hawa effter dråparens Nu närwarlig Egen Bekännelse ....." Dråpet hade tydligen skett i sinnesförvirring, dråparen och den dräpte var grannar och vänner vilket bekräftades av änkan. Trots detta dömdes han "effter gudz Lagh Exodus andra Balk: 21 Cap: vers 12 Lewitz Tredie Bock 24 Cap: 18 Cap: at gifwa Lif för Lif medh mindre hann Niuter Höga Öfwerhetens Nådher hwilcken hafwer warit en gambell Cronones Tienare och Corperall under footfålkett....".

Sambo med Karin Bengtsdotter


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1642 Bosatt 1642 Slutarp Marbogården, Kinneved (R) [1]
1643 Död 1643-04 Slutarp, Kinneved (R) [2]
1643 Frökinds sommarting 1643-05-29 Leaby (R) [2]

Källor

[1]Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/1 (1642), bildid: A0006559_00207
  
[2]Leaby AIa:1 i GLA