Personakt Antavla

Per Jönsson

Blev 67 år.

Far:Jon (1683? - 1747)
Mor:Moor (1677? - 1743)

Född:1720-03-10 Stråhult, Vrå [1]Faddrar:
Sven [Jönsson] i Slättevrå (gift med Kerstin Jönsdotter)
Arvid i Bjerseryd
dr. Anders i Stråhult
h. Bengta [Persdotter] i Kråkshult (gift med korpralen Jöns Nilsson Strömfors)
pig. Kerstin i Emmeboda Norregård
pig. Elin i Stråhult.
 
Bosatt:1748 Mäste, Vrå (G) [2]Dräng hos bonden Håkan Jönsson och hans hustru Gunnil Persdotter.

Återfinns ej på platsen i mantalslängden före 1748.
 
Bosatt:1749 Mäste, Vrå (G) [3]Dräng hos bonden Håkan Jönsson och hans hustru Gunnil Persdotter.

Återfinns på platsen fram till 1757.
 
Bosatt:1756 Mäste, Vrå (G) [4]Dräng hos bonden Håkan Jönsson.
Bosatt:före 1757 Mäste, Vrå (G) [5]
Bosatt:1760 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [6]
Köp av 3/16 Viggåsa Södergård:1762 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [7][1762 VT s 133r]
§21
Efterskrifne Salubref ingafs till Tings Rätten:
För allom them som thetta mitt öpna Bref händer för
komma, giör jag underteknade här med witterligit, at jag
hafwer af fri wilja och wälbetänkt mod, updragit ytttrat
och försålt min arfwe lott af Tre Sextonde delar uti skat
tejorden i Wiggåsa Söregården till min Kiära Swåger
Per Jonßon i Mäste för reda och riktigt bekomna pen
ningar Tiugu Fem daler Sexton öre Silfwermynt, lika
ledes har min forbemälte Swåger och Syster Märta
Eriks dotter igienom Testamente och arf tillfallit lika
så mycken Jord i förbemälte Skattegård; och som mehr
[1762 VT s 133v]
bemälte Tre Sextonde delar bestå af Tiugu skieppeland,
altså är nu denna min ofta bemälte Swåger Per Jonßon
med sin Kiära hustru Märta Eriksdotter, igienom kiöp,
Testamente och arf, blifwen ägare till the Siutton Skieppeland
uti ofwanomtalte Tre Sextonde delar: som kan tillhopa
räknas för femtjo En daler Silfwermynt. De öfriga Tre
skiäppeland äro i arf tillfalne Omyndige arfwingen
Nils Jonßon i Lußhut, som nu ey kunna följas, men
likwäl här till höra och brukas; Och emedan Kiöpet är
friwilligen giordt och betalningen riktigt påfölgd, för
thenskull afhänder jag förbemälte min arfwelott af
Tre Sextondedelar uti Skattejorden i Wiggåsa Söregård
ifrån mig och mina arfwingar födde och ofödde och
then samma tillägnar min ofwan bemälte Swåger Per
Jonßon och hans Kiära hustru Märta Eriks dotter ...
här, Jord Åcker etc. Som skiedde uti Mäste den
22dre September 1756. Jöns Erikßon i Mäste säljare
Per Jonßon Märta Eriks dotter i Mäste kiöpare
Till wittnes Håkan Jönßon i Mäste, Per Nilßon i
Lußhult, Per Swenßon Ibidem.
Och warit i anledning af förestående Salubref. Siutt...
Skieppeland skattejord uti Wiggåsa Söregården, Per
[1762 VT s 134r]
Jönßon och hans hustru Märta Eriksdotter i Mästa tillhan
da Lagb:
 
Bosatt:1768 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [8]Uppges vara född 1718.
Bosatt:1784 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [9]Uppges vara född 1720.

Struken.
 
Död:1787-11-08 Viggåsa, Annerstad (G) [10]Dödsorsak: ålderdom.

Uppges vara 67 år.
 

Äktenskap med Märtha Eriksdotter (1731 - 1771)

Vigsel:1757-05-30 Vrå (G) [11]"dr. Per Jönsson i Mästa med pigan Märtha Ericsdotter därstädes".

Barn:
Kerstin Persdotter (1758 - 1810)
Karin Persdotter (1760 - 1760)
Jon Persson (1763 - 1797)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1720 Födelse 1720-03-10 Stråhult, Vrå [1]
1731 11 år Makan Märtha Eriksdotter föds 1731-12-25 Ljushult, Vrå (G) [12]
1743 22 år Modern Moor dör 1743-01-12 Slättevrå, Vrå (G) [13]
1747 27 år Fadern Jon dör 1747-12-22 Slättevrå, Vrå (G) [14]
1748 Bosatt 1748 Mäste, Vrå (G) [2]
1749 Bosatt 1749 Mäste, Vrå (G) [3]
1756 Bosatt 1756 Mäste, Vrå (G) [4]
<1757 Bosatt före 1757 Mäste, Vrå (G) [5]
1757 37 år Vigsel Märtha Eriksdotter 1757-05-30 Vrå (G) [11]
1758 37 år Dottern Kerstin Persdotter föds 1758-03-02 Viggåsa, Annerstad (G) [15]
1760 Bosatt 1760 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [6]
1760 39 år Dottern Karin Persdotter föds 1760-03-05 Viggåsa, Annerstad (G) [16]
1760 40 år Dottern Karin Persdotter dör 1760-06-07 Viggåsa, Annerstad (G) [17]
1762 Köp av 3/16 Viggåsa Södergård 1762 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [7]
1763 43 år Sonen Jon Persson föds 1763-05-08 Viggåsa, Annerstad (G) [18]
1768 Bosatt 1768 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [8]
1771 51 år Makan Märtha Eriksdotter dör 1771-05-10 Viggåsa, Annerstad (G) [19]
1784 Bosatt 1784 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [9]
1787 67 år Död 1787-11-08 Viggåsa, Annerstad (G) [10]

Källor

[1]Vrå C:1 (1701-1823) Bild 34 / sid 59 (AID: v29940.b34.s59, NAD: SE/VALA/00433)
  
[2]Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/55 (1748), bildid: A0001530_00284
  
[3]Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/56 (1749), bildid: A0001531_00190
  
[4]Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/63 (1756), bildid: A0001538_00336
  
[5]Vrå C:1 (1701-1823) Bild 10 / sid 13 (AID: v29940.b10.s13, NAD: SE/VALA/00433)
  
[6]447.3.33000, [Kronoberg] Annerstad, AI:2, Husförhör, 1750 - 1772, 0/327, Bild 171 av 245
  
[7]Sunnerbo häradsrätt 1762 VT sid 133 §21
  
[8]447.3.39000, [Kronoberg] Annerstad, AI:2, Husförhör, 1750 - 1772, 0/439, Bild 231 av 245
  
[9]447.4.45200, [Kronoberg] Annerstad, AI:3, Husförhör, 1784 - 1805, 0/85, Bild 48 av 314
  
[10]447.18.21800, [Kronoberg] Annerstad, CI:2, Födde,Död, 1751 - 1815, 0/403, Bild 216 av 240
  
[11]451.8.77800, [Kronoberg] Vrå, C:1, Vigsel, 1721 - 1822, 0/12, Bild 11 av 226
  
[12]451.8.81600, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1701 - 1709, 0/82, Bild 49 av 226
  
[13]Vrå C:1 (1701-1823) Bild 179 / sid 345 (AID: v29940.b179.s345, NAD: SE/VALA/00433)
  
[14]Vrå C:1 (1701-1823) Bild 182 / sid 351 (AID: v29940.b182.s351, NAD: SE/VALA/00433)
  
[15]447.18.2900, [Kronoberg] Annerstad, CI:2, Födde,Död, 1751 - 1815, 0/43, Bild 27 av 240
  
[16]447.18.3400, [Kronoberg] Annerstad, CI:2, Födde,Död, 1751 - 1815, 0/53, Bild 32 av 240
  
[17]447.18.19200, [Kronoberg] Annerstad, CI:2, Födde,Död, 1751 - 1815, 0/351, Bild 190 av 240
  
[18]447.18.4200, [Kronoberg] Annerstad, CI:2, Födde,Död, 1751 - 1815, 0/69, Bild 40 av 240
  
[19]447.18.20400, [Kronoberg] Annerstad, CI:2, Födde,Död, 1751 - 1815, 0/375, Bild 202 av 240
Stråhult, Vrå (G)