Personakt Antavla

Jöns Eriksson

Blev 42 år.

Far:Erik Nilsson (1705 - 1785)
Mor:Kerstin Nilsdotter (1711 - 1737)

Född:1735-07-13 Ljushult, Vrå (G) [1]Faddrar:
Sven och Bengt i Ljushult
Sven i Mäste
h. Karin i Hjortseryd
h. Elin i Bjärseryd
h. Kerstin i Ljushult.
 
Köp av 3/16 Viggåsa Södergård:1762 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [2][1762 VT s 133r]
§21
Efterskrifne Salubref ingafs till Tings Rätten:
För allom them som thetta mitt öpna Bref händer för
komma, giör jag underteknade här med witterligit, at jag
hafwer af fri wilja och wälbetänkt mod, updragit ytttrat
och försålt min arfwe lott af Tre Sextonde delar uti skat
tejorden i Wiggåsa Söregården till min Kiära Swåger
Per Jonßon i Mäste för reda och riktigt bekomna pen
ningar Tiugu Fem daler Sexton öre Silfwermynt, lika
ledes har min forbemälte Swåger och Syster Märta
Eriks dotter igienom Testamente och arf tillfallit lika
så mycken Jord i förbemälte Skattegård; och som mehr
[1762 VT s 133v]
bemälte Tre Sextonde delar bestå af Tiugu skieppeland,
altså är nu denna min ofta bemälte Swåger Per Jonßon
med sin Kiära hustru Märta Eriksdotter, igienom kiöp,
Testamente och arf, blifwen ägare till the Siutton Skieppeland
uti ofwanomtalte Tre Sextonde delar: som kan tillhopa
räknas för femtjo En daler Silfwermynt. De öfriga Tre
skiäppeland äro i arf tillfalne Omyndige arfwingen
Nils Jonßon i Lußhut, som nu ey kunna följas, men
likwäl här till höra och brukas; Och emedan Kiöpet är
friwilligen giordt och betalningen riktigt påfölgd, för
thenskull afhänder jag förbemälte min arfwelott af
Tre Sextondedelar uti Skattejorden i Wiggåsa Söregård
ifrån mig och mina arfwingar födde och ofödde och
then samma tillägnar min ofwan bemälte Swåger Per
Jonßon och hans Kiära hustru Märta Eriks dotter ...
här, Jord Åcker etc. Som skiedde uti Mäste den
22dre September 1756. Jöns Erikßon i Mäste säljare
Per Jonßon Märta Eriks dotter i Mäste kiöpare
Till wittnes Håkan Jönßon i Mäste, Per Nilßon i
Lußhult, Per Swenßon Ibidem.
Och warit i anledning af förestående Salubref. Siutt...
Skieppeland skattejord uti Wiggåsa Söregården, Per
[1762 VT s 134r]
Jönßon och hans hustru Märta Eriksdotter i Mästa tillhan
da Lagb:
 
Död:1778-03-29 Ljushult, Vrå (G) [3]Dödsdatum = begravningsdatum.

Dödsorsak: "som nära intill sin gård blef ihjälfrusen".

Uppges vara 42 år.
 

Äktenskap med Elin Larsdotter (1743 - 1823)

Vigsel:1764-06-24 Vrå (G) [4]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735 Födelse 1735-07-13 Ljushult, Vrå (G) [1]
1737 2 år Modern Kerstin Nilsdotter dör 1737-08-11 Ljushult, Vrå (G) [5]
1740 5 år Halvsystern Kerstin Eriksdotter föds 1740-11-08 Ljushult, Vrå (G) [6]
1743 7 år Makan Elin Larsdotter föds 1743-05-23 Hyhult , Vrå (G) [7]
1744 8 år Halvsystern Elin Eriksdotter föds 1744-01-20 Mäste, Vrå (G) [8]
1745 10 år Halvbrodern Nils Eriksson föds 1745-11-08 Mäste, Vrå (G) [9]
1747 12 år Halvsystern Pernilla Eriksdotter föds 1747-10-11 Mäste, Vrå (G) [10]
1750 14 år Halvsystern Bengta Eriksdotter föds 1750-02-16 Mäste, Vrå (G) [11]
1752 16 år Halvbrodern Per Eriksson föds 1752-01-10 Mäste, Vrå (G) [12]
1754 18 år Halvsystern Catharina Eriksdotter föds 1754-02-25 Mäste, Vrå (G) [13]
1754 19 år Halvsystern Catharina Eriksdotter dör 1754-08-25 Mäste, Vrå (G) [14]
1755 20 år Halvsystern Elin Eriksdotter dör 1755-11-30 Mäste, Vrå (G) [15]
1757 22 år Halvsystern Elin Eriksdotter föds 1757-10-10 Mäste, Vrå (G) [16]
1761 26 år Halvsystern Bengta Eriksdotter dör 1761-08-02 Mäste, Vrå (G) [17]
1762 Köp av 3/16 Viggåsa Södergård 1762 Viggåsa Södergård, Annerstad (G) [2]
1764 28 år Vigsel Elin Larsdotter 1764-06-24 Vrå (G) [4]
1771 35 år Systern Märtha Eriksdotter dör 1771-05-10 Viggåsa, Annerstad (G) [18]
1778 42 år Död 1778-03-29 Ljushult, Vrå (G) [3]

Källor

[1]451.8.82100, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1711 - 1723, 0/92, Bild 54 av 226
  
[2]Sunnerbo häradsrätt 1762 VT sid 133 §21
  
[3]451.8.96900, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1711 - 1723, 0/376, Bild 202 av 226
  
[4]451.8.78000, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1711 - 1723, 0/16, Bild 13 av 226
  
[5]451.8.94800, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1701 - 1709, 0/338, Bild 181 av 226
  
[6]451.8.82800, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1738 - 1781, 0/106, Bild 61 av 226
  
[7]451.8.83100, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1711 - 1723, 0/112, Bild 64 av 226
  
[8]451.8.83200, [Kronoberg] Vrå, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/114, Bild 65 av 226
  
[9]451.8.83400, [Kronoberg] Vrå, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/118, Bild 67 av 226
  
[10]451.8.83700, [Kronoberg] Vrå, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/124, Bild 70 av 226
  
[11]451.8.84000, [Kronoberg] Vrå, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/130, Bild 73 av 226
  
[12]451.8.84300, [Kronoberg] Vrå, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/136, Bild 76 av 226
  
[13]451.8.84600, [Kronoberg] Vrå, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/142, Bild 79 av 226
  
[14]451.8.95800, [Kronoberg] Vrå, C:1, Vigsel, 1721 - 1822, 0/356, Bild 191 av 226
  
[15]451.8.95900, [Kronoberg] Vrå, C:1, Födde, 1711 - 1723, 0/358, Bild 192 av 226
  
[16]451.8.85000, [Kronoberg] Vrå, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/150, Bild 83 av 226
  
[17]451.8.96100, [Kronoberg] Vrå, C:1, Vigsel, 1721 - 1822, 0/362, Bild 194 av 226
  
[18]447.18.20400, [Kronoberg] Annerstad, CI:2, Födde,Död, 1751 - 1815, 0/375, Bild 202 av 240