Personakt

Nils Andersson

Bosatt:1695 Torarp Östregård, Odensjö (G) [1]Nils och hustru, dr. Johan.
Sunnerbo härads höstting 1695:1695-10-01 Ljungby (G) [2]1695 hösttinget 1 oktober nr 88. Uppå Nils Andersson i Torarp och Jöns Persson i Lillarp emot Per Nilsson i Kärringe och Nils Jonsson i Björkenäs förda besvär, angående uti Stockholm efter deras svåger salig Nils Johansson Lillman emottagit arv och kvarlåtenskap å deras hustrurs vägnar, om efter uppvist bytesinstrument på vardera lotten 111 daler 26 öre silvermynt sig betyga skulle, men där på icke mer än 90 daler 10 öre pro qvota åtnjutit, blev resolverat och dömt, att Per Nilsson i Kärringe och Nils Jonsson i Björkenäs "som medlen å samtligas vägnar i Stockholm mottagit och med sig hit bragt" bör för defecten som är 21 daler 16 öre silvermynt till vardera vara vederhäftiga att svara, som bliver tillhopa 43 daler silvermynt, den dem åligger att betala.
Sunnerbo härads höstting 1695:1695-10-02 Ljungby (G) [3]1695 hösttinget 2 oktober nr 122. Samma dag kommo för rätten salig Nils Johansson Lillmans i Stockholm arvingar, framvisande i rätten en revers uti vilken de sig obligerat anskaffa bevis att inga flera arvingar här i orten, än de vilka sig angivit finnes, och oansett tingsrätten på senaste sommarting d 18 juni, där om uppå arvingarnas begäran attest meddelat, dock som nu efter närmare undersökning även beprövas, inga fler salig Lillmans arvingar vara än dess systrar och svågrar, nämligen Per Nilsson i Kärringe med sin hustru Elin, Jöns Persson i Lillarp och hans hustru Karin, Nils Andersson i Torarp dess hustru Ingebor och Nils Jonsson i Björkenäs med sin hustru Kierstin Johansdöttrar, vilka i förberörde attest om mentionerade finnas.
Dy varder den samma genom detta ånyo itererat.
 

Sambo med Ingebor Johansdotter


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1695 Bosatt 1695 Torarp Östregård, Odensjö (G) [1]
1695 Sunnerbo härads höstting 1695 1695-10-01 Ljungby (G) [2]
1695 Sunnerbo härads höstting 1695 1695-10-02 Ljungby (G) [3]

Källor

[1]Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/42 (1695), bildid: A0001517_00169
  
[2]Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 2490 / sid 169 (AID: v206256.b2490.s169, NAD: SE/VALA/0382503)
  
[3]Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 2550 / sid 181 (AID: v206256.b2550.s181, NAD: SE/VALA/0382503)